Kłodzko - www.klodzko.pl

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA
Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego Klub Senior + przy ul. Armii Krajowej 1 w Kłodzku oraz Klub Senior + przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku, które powstały przy wsparciu środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020,- „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 przeznaczonych dla osób, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie miasta Kłodzka, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. Ustaw z 2022 r. poz. 1327 tekst jednolity

 

ZESTAWIENIE WNIOSKU KONKURSOWEGO

Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna, ul. Armii Krajowej 1, 57-300 Kłodzko

Nazwa zadania
Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego w Gminie Miejskiej Kłodzko - Klub Senior + przy ul. Armii Krajowej 1 w Kłodzku oraz Klub Senior + przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku

Rozstrzygnięcie
PRZYZNANO DOTACJĘ
260 000,00 zł

 

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!