Kłodzko - www.klodzko.pl

Partnerská města představují formu partnerství mezi městy v různých zemích, které má za cíl kulturní, ekonomickou a informační výměnu. Účelem partnerství měst je spolupráce lidí nezávisle na státních hranicích. Počátek partnerství měst často tvoří osobní kontakty mezi jejich obyvateli. K navázání partnerství dochází podepsáním oboustranně vhodného dokumentu o partnerství. Nejdůležitějším východiskem takovéhoto partnerství je kulturní výměna, sdílení svých zkušeností, vyvíjení společných kulturních, sportovních a společenských iniciativ, spolupráce v oblasti osvěty, rozvoj turistiky a vzájemná propagace měst. Zveme k návštěvě webových stránek partnerských měst Kladska. Díky nim poznáte přednosti města, jeho aktuální kulturní a turistickou nabídku.

RYCHNOV
K slavnostnímu podepsání partnerské smlouvy mezi Kladskem a Rychnovem nad Kněžnou došlo 6. prosince 2008.

BENSHEIM
Smlouva o spolupráci mezi Bensheimem a Kladskem byla podepsána 17. června 1991.

NACHOD
Dohoda mezi městem Náchod a městem Kladsko byla podepsána v roce 1995.

CARVIN
Carvin je nejstarší partnerské město Kladska. Smlouva o spolupráci byla podepsána 10. května 1980.

FLERON
K slavnostnímu podepsání smlouvy o partnerské spolupráci došlo 22. května 1997 během Dnů Kladska.

RĂDĂUȚI
K slavnostnímu podepsání smlouvy o partnerské spolupráci došlo 12. srpna 2017 během Dnů pevnosti Kladsko.

LIMANOWA
K slavnostnímu podepsání smlouvy o partnerské spolupráci došlo 21. července 2018 během Dnů Limanowé.

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.