Kłodzko - www.klodzko.pl

Kladské náměstí obklopují historické městské domy, kdysi domovy kladských řemeslníků, kupců nebo šlechty.

Tento nádherný chrám je nejkrásnější dochovaný kladský kostel.

zapraszamy do Muzeum regionu Kladsko

Muzeum země kladské se nachází v barokní budově bývalého jezuitského konviktu.

kostel sv. Jiří a sv. Vojtěcha a Krista Krále a klášter klarisek Kostel založený kladským hrabětem Jindřichem starším..

Hlavní náměstí v Kladsku tvoří integrální součást historického centra města.

zapraszamy na Pevnost Kladsko

Kladská pevnost je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska.

Historie této památky je velmi bohatá a úzce se pojí s dějinami řádu minoritů v Kladsku.

Nejsme si jisti datem jeho vzniku, protože pověsti a kronikářská sdělení obsahují často si navzájem odporující informace.

Podzemní turistická trasa

Podzemní turistická trasa byla vytyčena v labyrintu kladského podzemí v 60. letech 20. století.

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.