Kłodzko - www.klodzko.pl

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz lokalach usługowych. Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Deklaracje w formie papierowej mogą Państwo złożyć listownie lub osobiście w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, a także przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/. W takim przypadku sposobem uwierzytelnienia jest Profil Zaufany, E-dowód lub podpis kwalifikowany.

Szczegółowe informacje oraz druki można uzyskać na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k1

Proszę zwrócić uwagę, że deklaracja A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, natomiast deklaracja B jest przeznaczona dla lokali usługowych i użyteczności publicznej.

 

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.