Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d oraz na stronie internetowej: ops.bip.klodzko.pl

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00

Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezbędne jest wówczas opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone w terminie do 31 stycznia 2022 r. po ustaleniu, że spełnione zostały kryteria do przyznania świadczenia, nastąpi w 2 równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. i 2 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone po 31 stycznia 2022r. nastąpi jednorazowo – niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kryteria uprawniające do przyznania dodatku osłonowego:

  • gospodarstwo jednoosobowe: przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa nie może przekroczyć kwoty 2.100 zł.
  • gospodarstwo wieloosobowe: przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.500 zł.


Istnieje również możliwość przyznania dodatku osłonowego w przypadku przekroczenia podanych wyżej kwot kryterium. Wówczas wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa lub w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do dodatku osłonowego dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. jest rok 2020, natomiast dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. – rok 2021.

Ustalając dochód rodziny lub w przeliczeniu na osobę w rodzinie stosuje się przepisy art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje n/t dodatku osłonowego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku lub telefonicznie (74) 865 43 00 w godzinach pracy Ośrodka.

 

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.