Kłodzko - www.klodzko.pl

Początkiem 2022 roku obręb rynku, ul. Armii Krajowej oraz ul. Wojska Polskiego stał się tzw. strefą ruchu (zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym). Co to oznacza dla mieszkańców Kłodzka? W strefie tej bezwzględne pierwszeństwo mają piesi, a postój pojazdów jest dozwolony tylko w miejscach do tego przeznaczonych (dotyczy to także osób niepełnosprawnych).

Nie oznacza to wcale, że teraz nie będzie można wjechać na teren starówki, jednak przemieszczanie się po jej terenie stanie się uporządkowane, bardziej przyjazne poruszającym się pieszo mieszkańcom i turystom. Stąd też montaż w pięciu miejscach wysuwanych słupków – obsługiwanych automatycznie przez straż miejską.

Od 14 lutego br. wjazd i wyjazd ze strefy będzie odbywał się od strony pl. B. Chrobrego (z ulicy) i Wojska Polskiego. Pozostałe wjazdy będą służyć tylko dla pojazdów służb ratunkowych i komunalnych. Wszystkie wjazdy są monitorowane wizyjnie. Wjazd do strefy będzie się odbywać po zgłoszeniu telefonicznym takiej potrzeby do straży miejskiej (wystarczy zadzwonić pod numer 986).

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono miejsca postojowe. Z kolei dla punktów gastronomicznych utworzono specjalne miejsca parkingowe w najbliższym sąsiedztwie strefy. Dostawy będą przebiegać w sposób niezakłócony. Słupki będą schowane od godz. 5.00 do godz. 10.00. W pozostałych godzinach wjazd pojazdów dostawczych również będzie możliwy, ale po zgłoszeniu do straży miejskiej.

Jednocześnie do strefy będą mogły wjechać 4 pojazdy. Czas przeznaczony na dostawę towaru będzie wynosić 20 minut (przedłużenie czasu możliwe po konsultacji ze strażą miejską). Pojazdy oczekujące na wjazd do rynku mogą parkować na wyznaczonych do tego miejscach na ulicy przy ratuszu.
– Wprowadzane zmiany są częścią większej koncepcji i projektu SMART CITY realizowanego przez nasze miasto. Starówka ma być strefą przyjazną mieszkańcom, klientom sklepów i punktów gastronomicznych, ale także turystom licznie odwiedzającym tę część miasta. Priorytetem jest także bezpieczeństwo. Chcemy, aby Kłodzko było bardziej atrakcyjne. Zmieniamy się dla Państwa – zaznacza burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.