Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Miasta Kłodzka w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2020 poz. 1057 ze zm.) informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu w 2022 r. z zakresu promowania gminy i wolontariatu.
W dniu 23maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej  w celu zaopiniowania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji z ww. zakresów podjął Burmistrz Miasta Kłodzka, w oparciu o dokonaną przez Komisję Konkursową ocenę formalną i merytoryczną.

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku pod numerem telefonu 74 865 46 64.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się w załączniku poniżej.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.