Kłodzko - www.klodzko.pl

Gmina Miejska Kłodzko otrzymała od Ministra Cyfryzacji dotację w łącznej kwocie 38 400,00 PLN na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach tego zadania zakupiono 4 komputery typu laptop dla Klubu Senior + mieszczącego się w Kłodzku przy ul. Armii Krajowej 1 oraz 4 komputery typu laptop dla Klubu Senior + mieszczącego się w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 43.

Nowy sprzęt umożliwi przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój kompetencji medialnych i wzrost sprawczości seniorów.

Otrzymana dotacja wpłynie pozytywnie na rozwój umiejętności cyfrowych kłodzkich seniorów.

Dofinansowanie i całkowita wartość zadania wyniosły 38 400,00 PLN

 

Projekt pn. „Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubie Senior + w Gminie Miejskiej Kłodzko” finansowany jest ze środków Ministra Cyfryzacji.

znaki strona www

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.