Kłodzko - www.klodzko.pl

Gmina Miejska Kłodzko w 2022 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach wieloletniego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2023. Uzyskana dotacja z Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji pozwoliła na realizację zadania pn. Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

W jednym lokalu gminnym zamieszkałym przez Romów zmieniono system grzewczy z paliwa stałego na gazowe.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.