Kłodzko - www.klodzko.pl

MIESZKAŃCU Kłodzka!

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?
Pamiętaj!
Zgłoś zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz przydomową oczyszczalnię ścieków do gminnej ewidencji.

Burmistrz Miasta Kłodzko informuje, iż w Gminie Miejskiej Kłodzko prowadzone będą kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole będą przeprowadzać uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta w Kłodzku.

Systematyczna kontrola szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zapobiega celowemu lub niezamierzonemu zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych. Niewłaściwie odprowadzane nieczystości ciekłe to realne ryzyko wycieku nieoczyszczonych ścieków, które mogą po przedostaniu się do środowiska być przyczyną groźnych chorób.

MIESZKAŃCU PAMIĘTAJ!
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

WARTO WIEDZIEĆ!
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączyć swoją nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli taka sieć jeszcze nie powstała w danym rejonie - wyposażyć nieruchomość w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, dokumentować odbiór nieczystości.

Właścicielu UNIKAJ kar!
Brak posiadania aktualnej umowy i dowodów potwierdzających opróżnianie szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganą częstotliwością jest wykroczeniem, za co grozi właścicielowi mandat karny lub skierowanie wobec niego wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny do 5000 zł.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

 

do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.