Kłodzko - www.klodzko.pl

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok – pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku” w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

lp. nazwa oferenta nazwa zadania rozstrzygnięcie
1.

Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku, ul. W. Polskiego 22/4,  57-300 Kłodzko

„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku”

przyznano dotację

w wysokości

60 000 zł

Na otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok wpłynęła 1 oferta. Oferta ta spełniła wymogi formalne i została zakwalifikowane do oceny merytorycznej przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Kłodzka, która wypadła pozytywnie.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!