Kłodzko - www.klodzko.pl

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r., poz. 571 ze zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.

Działając zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r., poz. 571 ze zm.) Gmina Miejska Kłodzko podała do wiadomości publicznej ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: „Akcja Fort Owcza Góra 2023" złożoną przez Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.

Niniejszym informuję, iż nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ww. oferty. Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) na realizację zdania publicznego pn.: „Akcja Fort Owcza Góra 2023" w okresie od 03.08.2023 r. do 31.10.2023 r.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, tel. 74 865 46 64.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.