Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert o szacunkowej wartości 570 000,00 zł. ogłoszonego w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. j. t. z 2022 r. poz. 1599 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka z zakresu:

WSPIERANIA REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W 2024 r.

szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.