Kłodzko - www.klodzko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu:

zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego, upowszechnianie sportu oraz rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Kłodzka, w tym również w wieku emerytalnym, zapewnienie im aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 33 000,00 zł.

organizacji współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie kalendarzem zawodów sportowych zaplanowanych do realizacji w 2024 r. – 37 000,00 zł.


Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.


Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 6 marca 2024 r. do godz. 15.30. Oferty wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio do siedziby urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu,a nie data stempla pocztowego

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty oraz załączników, na stronach www.klodzko.pl oraz w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.