Kłodzko - www.klodzko.pl

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. ( tzw. uchwała antysmogowa ) określa rodzaj paliw i instalacji jakie można użytkować, rodzaj podmiotów objętych uchwałą oraz terminy obowiązywania przepisów. Uchwała ta dotyczy mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot i samorządów lokalnych, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1MW.

Uchwałą antysmogową dla Województwa Dolnośląskiego wprowadzono od 1 lipca 2024 r. zakaz używania instalacji na paliwa stałe niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.
Za przestrzeganie przepisów uchwały odpowiedzialna jest osoba / podmiot eksploatujący instalację. Istotny jest tu fakt samego użytkowania. Uchwała antysmogowa obowiązuje przez cały rok, nie ogranicza się tylko do sezonu grzewczego. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art.334 Prawo ochrony środowiska.
Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł.

 

Źródła:

  • UCHWAŁA NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalenie paliw
  • UCHWAŁA NR LVII/1201/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

więcej informacji

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.