Kłodzko - www.klodzko.pl

W roku bieżącym uczniowie szkół podstawowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko uczestniczą w programach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizując zajęcia sportowo rekreacyjne „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” oraz powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie dodatkowej aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobiętych regularnymi formami aktywności fizycznej np., treningami w klubie sportowym.
Założeniem programu jest zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika, w grupach min. 15 osobowych. Zajęcia prowadzone są w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej
Dnia 31 maja 2024 r. zostanie zakończona wiosenna edycja zajęć, w której uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3 i 7.

W dniu 19 marca 2024 r. rozpoczęła się I edycja programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – III i obejmuje organizację 10 pozalekcyjnych zajęć na krytej pływalni w wymiarze 90 minut dla 15 osobowych grup.
Głównym celem projektu jest zdobycie umiejętności i opanowanie sztuki pływania w stopniu podstawowym.
Dnia 18 czerwca 2024 r. zostanie zakończona wiosenna edycja zajęć, w której uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i 6.

Zarówno jeden jak i drugi projekt ma na celu promowanie i upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych.
Uczestnicy zajęć nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach. Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci

stopka up msit dfs umwd

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.