Kłodzko - www.klodzko.pl

interreg

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000,00 zł netto - projekt „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Wykonanie remontu części pomieszczeń przyziemia w budynku Ratusza w Kłodzku na cele przygotowania międzypokoleniowego polsko - czeskiego miejsca spotkań w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”.

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis przedmiotu zamówienia:


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia  jest remontu części pomieszczeń parteru ratusza kłodzkiego położonych w północno wschodniej części budynku.

szczegółowy opis zamówienia w załączniku >>

 

Terminy i miejsce realizacji:

30.04.2020 r. - Pomieszczenia w budynku Ratusza, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57–300 Kłodzko.
 

Forma złożenia oferty

  • W formie pisemnej w Biurze Obsługi Ludności Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Warunki płatności:

Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury.

 

Kryteriów przy wyborze oferty

•    Cena – 100%

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto.

Oferta powinna obejmować całkowity koszt wykonania remontu wraz z kosztem zakupu materiałów i sprzętów wykorzystywanych przy pracach remontowych.

 

Termin składania ofert

21.11.2019 r. godz. 15:30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna – Iwona Uryga – tel. 74 865 46 94.

 
Dokumenty do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.