Kłodzko - www.klodzko.pl

Nazwa wydziału

Stanowisko

Nr
Pokoju

Telefon
74/86 54

Imię i nazwisko

 

Burmistrz Miasta Kłodzka

212

610

Michał Piszko

Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka

214

610

Wiesław Tracz

Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka

216

610

Sebastian Nowak

Sekretarka

213

685

Aleksandra Per

Sekretarka

213

610

Krystyna Kopeć

Sekretarz Gminy Miejskiej Kłodzko

215

640

Krzysztof Oktawiec

Skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko

129

644

Wioletta Srokowska-Chmiel

Stanowisko Ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

229

621

Wiktoria Bańka

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

 

Zastępca Skarbnika

130

656

Piotr Leśniak

Główny Księgowy

105

674

Edyta Żołnierz

ds. księgowości budżetowej

115

657

Anna Łukaszczyk

ds. ewidencji wydatków

115

657

Edyta Plenkiewicz

ds. księgowości budżetowej

115

619

Dorota Pogoda

ds. sprawozdawczości

130

656

Iwona Łuczak

ds. płac i rozliczeń ZUS w jednostkach obsługiwanych

219

693

Irena Kowalczyk

ds. księgowości jednostek obsługiwanych

219

680

Monika Jaworska

ds. płac i rozliczeń z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych

219

665

Agnieszka Piekarska

ds. księgowości jednostek obsługiwanych

217

671

Jolanta Śliwińska

ds. księgowości jednostek obsługiwanych

217

673

Beata Schaffert

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

 

Kierownik Wydziału podatków i opłat

104

654

Elżbieta Kosicka

ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

107

695

Dariusz Kurek

ds. ołaty skarbowej, udzielania ulg w spłacie podatków i opłat

108

695

Jerzy Ludwin

ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, i podatku od środków transportowych

107

696

Grzegorz Matuszewski

ds. wymiaru podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego

107

696

Daria Olchowik-Świerk

ds. windykacji należności podatkowych

107

692

Ewa Królczyk

ds. windykacji należności niepodatkowych

106

686

Katarzyna Oś- Skowronek

ds. ewidencji księgowej i rozliczeń podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

114

675

Bożena Bugajewska

ds. ewidencji księgowej i rozliczeń należności niepodatkowych

677

Izabela Kurzyńska

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Kierownik wydziału

221

622

Renata Idzik

ds. współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy

222

697

Małgorzata Działo

ds. organizacji szkół i placówek oświatowych

222

690

Alicja Kościuk

ds. pomocy materialnej uczniów

222

697

Sylwia Włodarczyk-Wolska

ds. współpracy z jednostkami pozarządowymi

220

664

Karolina Dolata

ds. oświaty i sportu

220

664

Ewa Chmiel

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU I RADY MIEJSKIEJ

 

Kierownik wydziału

226

620

Barbara Gargasz

pomoc administracyjna

228

638

Karolina Okołów

ds. administracyjnych

228

637

Ewa Jóźwiak

ds. archiwum

230

668

Renata Zielona-Wasilewska

ds. administracyjnych

230

668

Alina Majka

konserwator

116

678

Jerzy Łukasik

ds. BIP i ESOD

228

609

Magdalena Serafin

informatyka

223

625

Kazimierz Wiórko

informatyka

223

624

Robert Kiełbasiński

ds. obsługi ludności

BOL

641

Bożena Fara
Agnieszka Zebzda

ds. działalności gospodarczej

Agnieszka Rączkowska

telefonistka

208

600

Jolanta Panfil

BIURO RADY MIEJSKIEJ

 

ds.obsługi Rady Miejskiej w Kłodzku

102

655

Aneta Będkowska

ds. obsługi Rady Miejskiej w Kłodzku

632

Bożena Lekka-Sularczyk

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Kierownik Wydziału

119

635

Bogumiła Bahranowska

Zastepca kierownika

125

658

Małgorzata Zawadzka

ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi

123

629

Patryk Kastelik

ds. wspólnot mieszkaniowych

120

684

Katarzyna Siwek-Świderska

pomoc administracyjna

123

629

Maria Lewkowicz- Grzech

ds. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych

123

630

Marzena Kukułka

ds. sprzedaży lokali komunalnych, koncesji i zezwoleń

122

663

Irmina Balawajder

ds. planowania przestrzennego

113

646

Marzena Przewłocka

ds. urbanistyki i ochrony zabytków

113

645

Anna Wachowska

ds. planowania przestrzennego

113

636

Iwona Kowalska-Wojtaszek

ds. mieszkaniowego zasobu gminnego

121

 687

 Anna Smółka

ds. regulacji stanów prawnych i odszkodowań

120

684

Bartłomiej Kolman

ds. trwałych zarządów i opłaty adiecenckiej oraz sprzedaży lokali użytkowych

119

691

Jakub Wojtaczka

pomoc administracyjna ds. mieszkaniowego zasobu gminy

Bogusław Dobniak

ds. mieszkaniowych i wspólnot

121

687

Beata Zaręba

 

 

 

 

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

ds. Zamówień Publicznych

231

682

Dagmara Sulikowska-Skaczyło

ds. Zamówień Publicznych

Marta Gredys

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

 

Kierownik wydziału

303
304

653

Aleksandra Gwizdowska

ds. promocji, funduszy UE i rozwoju turystyki

628

Artur Tarka

ds. projektów społecznych, infrastrukturalnych i promocji miasta

Agnieszka Kostrzewska

ds. promocji, funduszy UE i projektów społecznych

694

Izabela Ozimek

 

117

623

Bartłomiej Terlecki

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Kierownik wydziału

202

666

Angelika Leszczak

zastępca kierownika/ds. urodzeń

202

634

Agnieszka Marona

ds. odpisów aktów i migracji

203

604

Sylwia Pawłowicz

ds. odpisów aktów i migracji

204

639

Iwona Uryga

ds. zgonów

204

642

Gabriela Włudarczyk

ds. małżeństw, archiwum i migracji

204

616

Anna Kierot

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

Kierownik wydziału

111

660

Anna Woźniak

ds. dowodów osobistych, wyborów i referendum

110

643

Andrzej Pokojewski

ds. meldunków, zaświadczeń, postępowań administracyjnych

112

648

Kinga Grela

ds. archiwum

112

648

Karolina Bielak

ds. obsługi interesantów i wydawania odpisów aktów

BOL

659

Lilianna Hutman

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Kierownik wydziału

302

670

Weronika Barańska-Grabowska

ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

302

614

Karolina Kociubińska

ds. inżynierii miejskiej

302

603

Monika Czelnik

ds. systemu gospodarki odpadami

301

618

Ewelina Janik

ds. wymiaru opłaty za gosp. odpadami komunalnymi i ulg w jej spłacie

613

Katarzyna Wnuk

ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

307

601

Jarosław Sokół

ds. gospodarki komunalnej i ochrony zwierząt

650

Aneta Brożyna

ds. inżynierii miejskiej

308

626

Mariusz Kud

     

ds. inżynierii miejskiej i drogownictwa

306

676

Paweł Chmiel

ds.inżynierii miejskiej

698

Dawid Piwowar

ds. inżynierii miejskiej i drogownictwa

Krzysztof Szkutnik

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ROZWIĄZYWANIA UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH

 

ds. rozwiązywania problemów uzależnień

218

602

Beata Woch

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 

Audytor wewnętrzny

229

631

Kazimierz Jarosz

ZESPÓŁ DS. KONTROLI

 

ds. kontroli

127

647

Janusz Skrobot

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

 

ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

225

615

Ewelina Kacprzycka

ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

649

Aneta Warzocha-Gnojnicka

pomoc administracyjna

Jacek Dolata

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

 

127

693168756

Andrzej Strycharz

STANOWISKO DS. BHP

 

 

127

699

Janusz Kosior

STRAŻ MIEJSKA

 

Komendant

 

651

 Michał Tułacz
 

monitoring

   652  Karolina Żochowska

do pobrania: wykaz numerów w formacie .pdf

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!