Kłodzko - www.klodzko.pl

Przypominamy mieszkańcom miasta oraz klientom Urzędu Miejskiego, którzy chcą sprawdzić swoje zobowiązania finansowe, a także opłacić podatki oraz uiszczać opłaty nowocześnie i bezpiecznie, czyli w formie bezgotówkowej, że można tego dokonać bez wychodzenia z domu!

Zakupy w środku nocy, siedząc w fotelu i popijając herbatę, płacenie rachunków za media w trakcie podróży, wgląd w bieżące oceny dzieci zanim jeszcze wróciły ze szkoły … to nikogo już nie dziwi. Dla wielu z nas, Internet to duże ułatwienie życia, z którego korzystamy na co dzień. Czemu w podobny sposób nie załatwiać spraw urzędowych?

W Urzędzie Miasta Kłodzko dostrzegamy duży potencjał i przyszłość w informatyzacji spraw urzędowych. Dlatego angażujemy się w informatyzację pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. W ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wdrożono Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (eBOI) działające pod adresem elektronicznym eboi.klodzko.pl.

portal eboi

W prosty sposób, nie wychodząc z domu, można załatwić teraz wiele spraw urzędowych przy pomocy komputera. Nowy, elektroniczny system obsługi mieszkańca ułatwi bieżące sprawdzanie podstawy opodatkowania, zaległości, odsetek, kwot należnych podatków. Pozwoli także na opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej.

 

Elektronicznie można w Urzędzie załatwić m. in. takie sprawy jak:

 • Deklaracja – podatek leśny
 • Deklaracja – podatek od nieruchomości
 • Deklaracja – podatek rolny
 • Wniosek o wydanie pisma informującego o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku
 • DT 1 Deklaracja – podatek od środków transportu
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
 • Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Tworząc zarys Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eboi), najważniejsze dla nas było, aby był on intuicyjny w użytkowaniu. Obsługa przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. Kluczowym elementem tego systemu jest wykorzystanie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany w postępowaniu administracyjnym zastępuje tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu można bezpiecznie podpisywać dokumenty elektroniczne w Internecie. Co ważne, rozwiązanie to jest bezpłatne dla mieszkańca. System pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, szybko i w dogodnym dla siebie czasie.

Portal eboi jest serwisem internetowym dostępnym przez stronę WWW, za pomocą którego mieszkaniec gminy między innymi otrzymuje dostęp do danych podatkowych i księgowych dotyczących jego osoby zgromadzonych w systemach informatycznych danego urzędu.

 

Najważniejsze korzyści Portalu eboi.klodzko.pl

 • Sprawy urzędowe możliwe do załatwienia w dogodnym czasie, 24 h na dobę/7 dni w tygodniu.
 • Nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu.
 • Ograniczone drukowanie dokumentów. Podpis Profilem Zaufanym na dokumencie elektronicznym zastępuje odręczny podpis na dokumencie papierowym. Oszczędność pieniędzy i jednocześnie dbamy o ochronę naszego środowiska.
 • Wysyłanie pism, na przykład deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, poprzez Portal eboi dokonywane jest w pełni za pomocą Internetu.
 • Wypełniając wniosek, system uzupełni automatycznie dane osobowe, bez potrzeby ręcznego wypełniania swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru PESEL.
 • W przypadku składania korekty wniosku czy też kolejnego wniosku w tej samej sprawie będzie można wykorzystać z wcześniej wypełnionych formularzy i wpisać jedynie to, co się zmieniło.
 • System gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego dostęp do konta jest chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Ekonomizacja czasu urzędnika i podatnika.

 

Jak korzystać z systemu?

Zalogować się profilem zaufanym na Portal Komunikacji Online.

Wypełnić i wysłać oświadczenie w sprawie otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej na przygotowanym na portalu formularzu:

 • zaznaczyć odpowiednią zgodę (zgodnie z treścią art. 3e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.));
 • zweryfikować przypisany adres skrytki ePUAP, na który ma trafić decyzja podatkowa;
 • podpisać dokument oświadczenia profilem zaufanym.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.