Kłodzko - www.klodzko.pl

Nachod-Kłodzko - partnerstwo idei
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000375
Całkowita wartość Projektu: 47 046,60 euro
Kwota dofinansowania: 39 989,00 euro

Z rowerem za pan brat
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001787/88
Całkowita wartość Projektu: 35 643,80 EUR
Kwota dofinansowania: 30 297,23 EUR

Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002097
Całkowita wartość Projektu: 23 387,00 EUR
Kwota dofinansowania: 19 878,95 EUR

My turyści – Wy turyści
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002571
Całkowita wartość Projektu: 45 708,89 EUR w tym 22 354,89 EURO Gmina Miejska Kłodzko
Kwota dofinansowania: 38 852,55 EUR w tym 19 001,65 EURO Gmina Miejska Kłodzko

Fajnie być kobietą pogranicza polsko-czeskiego
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003090
Całkowita wartość Projektu: 21 072,86 EUR
Kwota dofinansowania: 17 911,93 EURO

W zdrowym ciele zdrowy duch
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 4 – Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002891
Całkowita wartość Projektu: 22 764,20 EUR
Kwota dofinansowania: 19 349,57 EURO

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.