Kłodzko - www.klodzko.pl

Imię i nazwisko Nr pokoju Stanowisko Telefon
74/8654
SEKRETARIAT BURMISTRZA
Michał Piszko 212 Burmistrz Miasta Kłodzka 610
Wiesław Tracz 214 Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka 610
Sebastian Nowak 216 Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka 610
Krystyna Kopeć 213 sekretarka 610
Aleksandra Per 213 sekretarka 685
SEKRETARZ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
Krzysztof Oktawiec 215   640
SKARBNIK GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
Wioletta Srokowska-Chmiel 129   644
STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Wiktoria Bańka 227   621
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
Piotr Leśniak 130 Zastępca Skarbnika 656
Edyta Żołnierz 105 Główny Księgowy 674
Edyta Plenkiewicz 115 Z-ca głównego księgowego 657
Anna Łukaszczyk 115 ds. księgowości budżetowej 657
Dorota Pogoda 115 ds. księgowości budżetowej 619
Iwona Łuczak 130 ds. sprawozdawczości 656
Irena Kowalczyk 219 ds. płac i rozliczeń ZUS w jednostkach obsługiwanych 693
Monika Jaworska 219 ds. księgowości jednostek obsługiwanych 680
Agnieszka Piekarska 219 ds. płac i rozliczeń z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych 665
Jolanta Śliwińska 217 ds. księgowości jednostek obsługiwanych 671
Beata Schaffert 217 ds. księgowości jednostek obsługiwanych 673
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Elżbieta Kosicka 104 Kierownik Wydziału podatków i opłat 654
Dariusz Kurek 107 ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych 695
Jerzy Ludwin 108 ds. opłaty skarbowej, udzielania ulg w spłacie podatków i opłat 683
Grzegorz Matuszewski 107 ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, i podatku od środków transportowych 696
Daria Olchowik-Świerk 107 ds. wymiaru podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego 696
Ewa Królczyk 106 ds. windykacji należności podatkowych 692
Katarzyna Oś- Skowronek 106 ds. windykacji należności niepodatkowych 686
Bożena Bugajewska 114 ds. ewidencji księgowej i rozliczeń podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 675
Izabela Kurzyńska 114 ds. ewidencji księgowej i rozliczeń należności niepodatkowych 677
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Renata Idzik 221 Kierownik Wydziału 622
Małgorzata Działo 222 ds. współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy 697
Alicja Kościuk 222 ds. organizacji szkół i placówek oświatowych 690
Sylwia Włodarczyk-Wolska 222 ds. pomocy materialnej uczniów 697
Karolina Dolata 220 ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 664
Ewa Chmiel 220 ds. oświaty i sportu 664
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU I RADY MIEJSKIEJ
Barbara Gargasz 226 Kierownik Wydziału 620
Karolina Okołów 228 ds. administracyjnych 638
Ewa Jóźwiak 228 pomoc administracyjna 637
Renata Zielona-Wasilewska 230 ds. archiwum 668
Alina Majka 230 ds. administracyjnych 668
Jerzy Łukasik 116 konserwator 678
Magdalena Serafin 228 ds. BIP i EZD 609
Kazimierz Wiórko 223 Informatyk 625
Robert Kiełbasiński 223 Informatyk 624
Bożena Fara BOL ds. obsługi ludności 641
Liliana Kud BOL ds. obsługi ludności 641
Agnieszka Rączkowska BOL pomoc administracyjna ds. działalności gospodarczej 641
Jolanta Panfil 208 telefonistka 600
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Aneta Będkowska 102 ds. obsługi Rady Miejskiej 655
Agnieszka Zebzda 102 ds. obsługi Rady Miejskiej 632
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Bogumiła Bahranowska 118 Kierownik Wydziału 635
Małgorzata Zawadzka 125 zastępca kierownika 658
Patryk Kastelik 123 ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi 629
Maria Lewkowicz- Grzech 123 pomoc administracyjna 629
Marzena Kukułka 123 ds. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 630
Irmina Balawajder 122 ds. sprzedaży lokali komunalnych, koncesji i zezwoleń 663
Marzena Przewłocka 113 ds. planowania przestrzennego 646
Anna Wachowska 113 ds. urbanistyki i ochrony zabytków 645
Iwona Kowalska-Wojtaszek 113 ds. planowania przestrzennego 636
Katarzyna Siwek-Świderska 120 ds. wspólnot mieszkaniowych 684
Bartłomiej Kolman 120 ds. regulacji stanów prawnych i odszkodowań 684
Jakub Wojtaczka 119 ds. trwałych zarządów i opłaty adiacenckiej oraz sprzedaży lokali użytkowych 691
Bogusław Dobniak 119 pomoc administracyjna ds. mieszkaniowego zasobu gminnego 691
Anna Smółka 121 ds. mieszkaniowego zasobu gminnego 687
Beata Zaręba 121 ds. mieszkaniowych i wspólnot 687
ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dagmara Sulikowska-Skaczyło 231 ds. Zamówień Publicznych 682
Marta Gredys 231 ds. Zamówień Publicznych 682
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Aleksandra Gwizdowska 303,304 Kierownik Wydziału 653
Artur Tarka 303,304 ds. promocji , funduszy UE i rozwoju turystyki 628
Agnieszka Kostrzewska 303,304 ds. projektów społecznych, infrastrukturalnych i promocji miasta 628
Izabela Ozimek 303,304 ds. promocji, funduszy UE i projektów społecznych 694
Bartłomiej Terlecki 117 pomoc administracyjna 623
URZĄD STANU CYWILNEGO
Angelika Leszczak 205 Kierownik Wydziału 666
Agnieszka Marona 202 zastępca kierownika/ds. urodzeń 634
Sylwia Pawłowicz 203 ds. odpisów aktów i migracji 604
Iwona Uryga 202 ds. odpisów aktów i migracji 639
Anna Kierot 202 ds. małżeństw i archiwum 616
Gabriela Włudarczyk 204 ds. zgonów i archiwum 642
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Anna Woźniak 111 Kierownik Wydziału 660
Andrzej Pokojewski 110 ds. dowodów osobistych, wyborów i referendum 643
Kinga Grela 112 ds. meldunków, zaświadczeń, postępowań administracyjnych 648
Lilianna Hutman BOL ds. obsługi interesantów i wydawania odpisów aktów 659
WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Weronika Barańska-Grabowska 302 Kierownik Wydziału 670
Karolina Kociubińska 302 zastępca kierownika 614
Ewelina Janik 301 ds. gospodarki odpadami komunalnymi 618
Aneta Brożyna 307 ds. gospodarki komunalnej i ochrony zwierząt 650
Katarzyna Wnuk 301 ds. wymiaru opłaty za gosp. odpadami komunalnymi i ulg w jej spłacie 613
Anna Dolak 301 ds. gospodarki odpadami komunalnymi 627
Jarosław Sokół 307 ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 601
Mariusz Kud 308 ds. inżynierii miejskiej 626
Monika Czelnik 302 ds. inżynierii miejskiej 603
Paweł Chmiel 306 ds. inżynierii miejskiej i drogownictwa 676
Dawid Piwowar 306 ds. inżynierii miejskiej i owietlenia 698
Krzysztof Szkutnik 306 ds. inżynierii miejskiej i drogownictwa 698
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ROZWIĄZYWANIA UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH
Dorota Krężlewicz-Skrobot 218 ds. rozwiązywania problemów uzależnień 602
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Kazimierz Jarosz 229 Audytor wewnętrzny 631
ZESPÓŁ DS. KONTROLI
Janusz Skrobot 127 ds. kontroli 647
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
Ewelina Kacprzycka 225 ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 615
Aneta Warzocha-Gnojnicka 225 ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 649
Jacek Dolata 225 pomoc administracyjna 649
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Andrzej Strycharz 127   756
STANOWISKO DS. BHP
Janusz Kosior 127 ds. BHP 699
STRAŻ MIEJSKA
Michał Tułacz   komendant 651
    monitoring 652

do pobrania: wykaz numerów w formacie .pdf

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.