Kłodzko - www.klodzko.pl

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały NR XLIX/464/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2023 roku z zakresu promowania gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej Operatorem Projektu, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „ustawą" oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych, o których mowa w pkt. II, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadania w formie regrantingu wynosi: 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30. Oferty wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio do siedziby urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty oraz załączników, na stronach www.klodzko.pl oraz w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.