Kłodzko - www.klodzko.pl

Nabór ciągły uczestników do Klubu „Senior+”
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Klubie „Senior +” przy ul. Łukasińskiego 43 lub Klubie „Senior+” przy ul. Armii Krajowej 1 w Kłodzku proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, pokój 304 lub pod nr. tel. 74 865 46 94.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność miejsc.

Uczestnikami zajęć w Klubie „Senior + mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będące mieszkańcami miasta Kłodzka. Pierwszeństwo przyjęcia do Klubu będą miały osoby w wieku powyżej 70 lat oraz osoby samotne. Projekt zakłada objęcie wsparciem 15 osób w każdym z klubów.

Celem głównym pobytu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Placówka będzie zapewniała 6 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. W ramach pobytu w Klubie Senior + będzie można korzystać z zajęć z terapeutą grupowym, fizjoterapeutą, psychologiem. W ramach pobytu zapewnione będą dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz zajęcia kulturalno-oświatowe, TV, zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługi i podnoszenia sprawności.

Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior + przy ul. Łukasińskiego 43 lub ul. Armii Krajowej w Kłodzku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Miasta w Kłodzku: www.klodzko.pl zakładka Senior + lub osobiście w Biurze Obsługi Ludności /Pl. B. Chrobrego 1/.

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.